Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến Điều 73) tại Công ty TNHH Phương Anh Water, cụ thể như sau: 

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Cung cấp dịch vụ cho khách hàng và quản lý.

 • Sử dụng thông tin cá nhân của Người tiêu dùng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Người tiêu dùng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

2.  Phạm vi sử dụng thông tin

 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên.

 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.

 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người tiêu dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người tiêu dùng.

 • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người tiêu dùng.

 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Không có thời hạn, ngoại trừ trường hợp Người tiêu dùng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị Công ty.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Người tiêu dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị.

 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website phuonganhwater.com

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động.

 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người tiêu dùng.

 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

Công ty TNHH Phương Anh Water

      • Địa chỉ: 167 Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh
      • Điện thoại: 0989 573 777 – 0903 723 509
      • Email: thiennt789@outlook.com.vn

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào website phuonganhwater.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.
Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Phương Anh Water sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
      i) Qua email: thiennt789@outlook.com.vn
      ii) Qua điện thoại: 0989 573 777 – 0903 723 509
7. Cam kết bảo mật thông tin của người tiêu dùng

 • Thông tin cá nhân của Người tiêu dùng trên website phuonganhwater.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên website phuonganhwater.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người tiêu dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người tiêu dùng khi không có sự đồng ý của Người tiêu dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người tiêu dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người tiêu dùng được biết về vụ việc.

 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người tiêu dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Phương Anh Water.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

 • Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Người tiêu dùng gửi email khiếu nại đến email thiennt789@outlook.com.vn hoặc gọi điện thoại tới số 0989 573 777 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0989 573 777
phone Hotline: 0989 573 777 phone Hotline: 0903 723 509